GDPR

X

STIMATA DOAMNA, STIMATE DOMN,

Asa cum probabil cunoasteti incepand cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Scopul principal al Regulamentului este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Va multumim pentru faptul ca ati optat sa vizitati pagina noastra de prezentare si dorim sa va asiguram ca societatea noastra a tratat si trateaza cu maxima seriozitate aspectele ce tin de siguranta datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care apeleaza sau se informeaza cu privire la serviciile oferite de compania noastra. In conformitate cu noile reglementari stabilite la nivel european, pentru ca dumneavoastra sa fiti cat mai bine informat cu privire la politica de confidentialitate si siguranta a datelor cu caracter personal a societatii LUCILE LINE FOOD SRL, va aducem la cunostiinta ca pagina de prezentare web a companiei noastre "https://www.stand-up-comedy.ro":

-NU utilizeaza tehnici de tip cookie;

-NU colecteaza date in vederea derularii unor activitati de marketing sau marketing targetat;

-NU colecteaza date in vederea formarii unor baze de date destinate uzului intern al companiei sau pentru a fi utilizate in comun cu societati ce desfasoara activitati similare sau asemanatoare;

-NU transmite mesaje promotionale si nu participa la activitati de transmitere de mesaje de tip "spam" desfasurate de companii de profil;

-NU realizeaza si nu participa la realizarea de statistici, sondaje de opinie sau colectare de date indiferent de scopul acestora;

-NU colecteaza identificatorii online ai persoanelor care acceseaza pagina web de prezentare;

-NU utilizeaza tehnici de geolocatie si nu solicita niciodata, direct sau prin interpusi datele persoanelor care se informeaza cu privire la serviciile companiei.

-Prin apelul la numerele noastre de telefon sau rezervarea online va dati acordul ca numarul dvs de telefon sa fie salvat in baza noastra de date pentru a primi mesaje tip SMS cu spectacolele noastre. Stergerea numarului dvs de telefon se va face la cererea dvs printrun mesaj cu textul "NU".

Cu speranta ca vom putea sa va fim alaturi in oricare dintre momentele importante din viata dumneavoastra, a familiei si a tuturor celor dragi VA MULTUMIM PENTRU INCREDEREA DUMNEAVOASTRA.

IMPORTANT!

In Romania, autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu sediul in Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal 010336, numar de telefon (fix): 031 805 92 11, numar de fax: 031 805 96 02, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro, website: http://www.dataprotection.ro/

SEMNIFICATIA UNOR TERMENI DIN DOMENIUL PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atributii referitoare la supravegherea respectarii legislatiei protectiei datelor cu caracter personal. In Romania, aceasta autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice;

- Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita "persoana vizata"). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. In notiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta; adresa de email; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (date sensibile); diagnosticul stabilit (date sensibile); date genetice (date sensibile); date biometrice (date sensibile); date de geolocatie.

- Operator: persoana fizica sau juridica care decide in ce scop si prin ce mijloace sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislatiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rand operatorului.

- Persoana imputernicita: orice persoana fizica sau juridica care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului, alta decat angajatii operatorului.

- Persoana vizata: persoana fizica la care se refera (careia ii "apartin") anumite date cu caracter personal. In relatia cu societatea noastra dumneavoastra sunteti persoana vizata.

- Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operatiune/set de operatiuni efectuata/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Practic, prelucrarea inseamna orice operatiune cu privire la datele cu caracter personal, indiferent daca aceasta are loc prin mijloace automate manuale sau mixte.

- Stat tert: un stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.

Va multumim,

Echipa P.A.U.& CO LINE S.R.L.